blogpost

The Get Wasted pilot:

overtollige groenten omzetten in soepen voor scholen

Als EIT Food start-up zit netwerken in de aard van Get Wasted. Om Get Wasted van de grond te krijgen, heeft het Get Wasted team veel partners uit alle delen van de voedselindustrie samengebracht en op hen vertrouwd. Nu is Get Wasted een online circulaire marktplaats waar boeren en groothandelaren voedseloverschotten kunnen aanbieden aan actoren in de sociale economie tegen gunstige tarieven voor alle betrokken partijen. Maar in de eerste pilotfase gebeurde de matchmaking handmatig door het Get Wasted team.

23 maart 2023

deel dit artikel

EIT Food, Growzer, Sense, Rikolto, Special Fruit, and Groothandel Claessens, supported by the City of Antwerp’s Klimaatfonds, rallied their expertise to turn surplus vegetables into soups and smoothies and distribute them to schools. As a result, the Spectrum school in Deurne and two branches of the Antwerp IMS school were able to offer soup made from surpluses to their pupils. “A win-win scenario: our pupils get healthy food at an accessible rate and at the same time we save food from going to waste,” according to Dimitri Meurrens, director of Institute Maris Stella - Sint-Agnes.  

 

Daarnaast zorgden EIT Food en Rikolto ook voor een educatieve component van het project. Door middel van lessen en workshops op de scholen en bezoeken aan partners ter plaatse deden leerlingen uit de eerste hand ervaring op met voedseloverschotten, lokale producenten en de sociale economie.

The Get Wasted pilot ran from September 2021 to June 2023, with the first soups arriving in schools in January 2022. These first steps towards a fully fledged online B2B marketplace for food surpluses, offered extremely useful insights in pinpointing the opportunities and challenges for Get Wasted, and working towards solutions. To read more about these specific opportunities and challenges uncovered in the pilot and the next phases of Get Wasted, head here and here. 

 

Dankzij de voortdurende steun van alle betrokken partners gaat Get Wasted de volgende fase in. Nu het platform gelanceerd is, is opschalen en vertakken de sleutel tot het verdere succes van Get Wasted. Dankzij de onschatbare steun van Circulair Vlaanderen is het Get Wasted team vastbesloten om verkopers en kopers van perfect consumeerbare voedseloverschotten met elkaar in contact te brengen om voedselverspilling tegen te gaan en samen te bouwen aan een duurzamere en meer circulaire toekomst.